Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Όλοι οι επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου www.amforeus.gr οφείλουν να συμμορφώνονται με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και να απέχουν από κάθε παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη χρήση.

Δε μπορείτε, και δεν έχετε το δικαίωμα να επιτρέψετε σε κανέναν, την αντιγραφή, αποθήκευση, ενοικίαση, άδεια, πώληση, διανομή, αλλαγή, διαγραφή, πρόσθεση ή γενικώς οποιαδήποτε τροποποίηση της ιστοσελίδας www.amforeus.gr ή οποιουδήποτε μέρους αυτής με οποιοδήποτε τρόπο, ευθέως ή πλαγίως να παρενοχλήσετε ή να παρέμβετε (ή να αποπειραθείτε να παρενοχλήστε και να παρέμβετε) στην ιστοσελίδα.

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή και η αντιγραφή κειμένων και φωτογραφιών βάση του νόμου 2121. Ο νόμος 2121/1993 (ΦΕΚ Α'25, 4/3/93) αναθεωρεί την προηγούμενη νομοθεσία του 1920 και συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο νόμος τροποποιήθηκε δραστικά σε πολλές διατάξεις του με το άρθρο 8 του νόμου 2557/1997 (ΦΕΚ Α'271/1997) σε εφαρμογή των Οδηγιών 93/83 και 93/98 της ΕΟΚ.

Δε φέρουμε καμιά ευθύνη για το περιεχόμενο ιστοσελίδων τρίτων που συνδέονται με υπερσυνδέσμους (links).


ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η συλλογή προσωπικών στοιχείων γίνεται αποκλειστικά με γνώμονα την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των χρηστών. Η εισαγωγή στοιχείων στον ιστοχώρο www.amforeus.gr συνιστά έγγραφη συγκατάθεση για την χρήση τους με αυτό τον σκοπό. Η εταιρεία δεσμεύεται ότι δε θα ενοικιάσει ή πωλήσει τα στοιχεία αυτά προς οποιονδήποτε τρίτο για κανένα λόγο.


Όλοι οι χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν τους όρους για ενδεχόμενες αλλαγές/τροποποιήσεις και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας www.amforeus.gr θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.

Εγγραφείτε στο newsletter μας

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

ΑΜΦΟΡΕΥΣ ΕΛΛΑΣ

Καλέστε μας